Näin toimimme

Entisten oppilaiden yhdistys vaikuttaa koulun toimintaan läheisesti liittyviin ja siihen vaikuttaviin asioihin. Yhdistys myötävaikuttaa monien koulun juhlien ja retkien järjestelyihin, mm. Lycee-päivän järjestelyissä yhdistyksellä on avainrooli. Yhdistys on osaltaan mahdollistamassa monien opintomatkojen ja tutustumiskäyntien toteutumisen taloudellisen tuen avulla. Yhdistys jakaa vuosittain myös huomattavan määrän stipendejä ylioppilaille, jotka ovat ansioituneet eri aloilla.